Tin kinh tế
Sẽ cho phép doanh nghiệp vay vốn nước ngoài bằng VND
TTO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, dự kiến có hiệu lực từ 1-1-2014.


Dự thảo thông tư quy định việc vay nước ngoài sẽ được thực hiện bằng VND trong một số trường hợp đặc thù


Theo đó dự thảo thông tư quy định việc vay nước ngoài sẽ được thực hiện bằng VND trong một số trường hợp đặc thù như bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô và các trường hợp khác khi được NHNN cho phép.

Theo lý giải của NHNN, về nguyên tắc, vay nước ngoài là các khoản vay được thực hiện bằng ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu vốn vay bằng ngoại tệ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, có một số trường hợp vay có tính chất đặc thù như các dự án của tổ chức tài chính vi mô nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp rất nhỏ nhu cầu vay bằng VND nên cần có quy định này để có cơ sở xem xét, xử lý khi phát sinh.

Ngoài ra, cũng theo thông tư, doanh nghiệp vay nước ngoài ngắn, trung, dài hạn phải tuân thủ quy định của NHNN trong từng thời kỳ.

Khi cần thiết, NHNN phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định bổ sung các điều kiện về lãi suất, chi phí, quy định về thu xếp ngoại tệ của doanh nghiệp vay và các điều kiện khác phù hợp với chủ trương, mục tiêu quản lý nợ nước ngoài của quốc gia và các cân đối vĩ mô của nền kinh tế.

 

Khách hàng