Khách hàng
CTY CP XM HÀ TIÊN 1

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1, từ ngày thành lập năm 1964 đến nay, luôn đồng hành cùng người xây dựng Việt Nam. Các sản phẩm mang biểu tượng Kỳ Lân Xanh nổi tiếng có mặt tại hầu hết các công trình dân dụng và công nghiệp trên khắp miền Nam.

 

Khách hàng