Lĩnh vực hoạt động
Văn hóa công ty

I. Xây dựng văn hoá trong Công ty.

Văn hoá là gốc rễ của sự phát triển, không có văn hoá, doanh nghiệp không thể nào thực hiện được chiến lược của mình. Xác định được tầm quan trọng của Văn Hoá, công ty đã chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp theo những tiêu chí sau:

1. Đặt ra chiến lược phát triển bài bản, trong đó sự định hướng cho doanh nghiệp hay cụ thể hơn là cho văn hoá doanh nghiệp được thể hiện bởi tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược và triết lý kinh doanh.

2. Xây dựng những tiêu chí cụ thể đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty nói chung và các thành viên nói riêng. Công việc này được công ty thực hiện và giám sát thực hiện để đảm bảo rằng mọi thành viên sẽ hướng theo những tiêu chí định lượng cụ thể. Và từ đó công sức của mỗi thành viên được đánh giá một cách công bằng. Đây chính là một trong những nền tảng cốt lõi của văn hoá Bao Bì Nhơn Trạch.

3. Cùng đoàn kết để thực hiện những mục tiêu đề ra. Tất cả các thành viên đều kiên trì theo đuổi những mục tiêu cụ thể trong từng hoàn cảnh nhất định nhưng phù hợp với chiến lược phát triển chung. Thực hiện tốt mục tiêu cũng là một đặc thù văn hoá của Bao Bì Nhơn Trạch. Điều này không chỉ làm tăng hiệu quả công việc mà còn tăng tính gắn kết trong tác nghiệp của các thành viên.

4. Thực hiện khen thưởng trên cơ sở công bằng. Bao Bì Nhơn Trạch đã cụ thể hoá bằng quy chế khen thưởng với những chỉ tiêu khen thưởng minh bạch và hợp lý. Điều này tạo ra một văn hoá minh bạch, công bằng, các cấp quản lý không thể và không cần lợi dụng quyền lực để tư lợi.

5. Tạo ra môi trường làm việc cởi mở. Chính môi trường làm việc cởi mở đã giúp cho Bao Bì Nhơn Trạch tận dụng được những ý kiến đóng góp phát triển từ các thành viên không phân biệt cấp bậc. Và cũng chính nó đã loại bỏ sự sơ cứng trong các mối quan hệ để công việc tác nghiệp trở nên hiệu quả hơn.

6. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu: Bao gồm logo, folder, profile giới thiệu công ty,sticker, trang trí phòng ốc, các câu khẩu hiệu... Và xây dựng các chuẩn hành vi giao tiếp. Đây là một hình thức biểu hiện ra bên ngoài của văn hoá, là bộ mặt của công ty. Nó chứng tỏ tính chuyên nghiệp trong các hoạt động đối ngoại của công ty.

7. Xây dựng chính sách khách hàng. Bao Bì Nhơn Trạch đã dày công xây dựng một chính sách khách hàng hiệu quả để đảm bảo rằng mọi thành viên đều phải biết chú trọng vào khách hàng với tinh thần trách nhiệm phục vụ tận tâm.

8. Xây dựng chính sách phát triển cho nhân viên. Mọi thành viên khi đã cống hiến cho Bao Bì Nhơn Trạch thì đều được Công ty trân trọng. Công ty sẽ đảm bảo một chính sách phát triển nghề nghiệp cho các thành viên để mọi thành viên đều thấy được rằng tương lai của Bao Bì Nhơn Trạch cũng là tương lai của mình, ngôi nhà Bao Bì Nhơn Trạch cũng là ngôi nhà chung của mọi người.

 

II. Biểu hiện của Văn Hoá Bao Bì Nhơn Trạch.

Với những tiêu chí xây dựng văn hoá doanh nghiệp cụ thể như vậy, hiện nay Công ty đã và đang thực hiện được những nét văn hoá mang đậm dấu ấn của Công ty Cụ thể:

1. Đối với khách hàng, mọi thành viên phải luôn lấy “Uy tín – Trung Thực – Hiệu Quả” lên hàng đầu. Đó là nền tảng xây dựng được triết lý kinh doanh chung của Công ty là “CHẤT LƯỢNG – NHANH CHÓNG – GIÁ THÀNH HỢP LÝ”.

2. Đối với các thành viên trong nội bộ tổ chức thì phải lấy “Đoàn Kết – Công Bằng – Cùng Nhau Phát Triển” làm hàng đầu. Đối với công việc thì phải lấy Hiệu Quả làm hàng đầu. Đó là nền tảng tạo dựng triết lý kinh doanh: “TRUNG THỰC – ĐOÀN KẾT – CÔNG BẰNG – HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN” của Công ty dành riêng cho nhân viên.

3. Đối với Công ty thì phải lấy chữ Chung (vì lợi ích chung) lên hàng đầu.

4. Đối với cộng đồng phải luôn theo tôn chỉ: “QUAN TÂM – TRÁCH NHIỆM – CHIA SẺ”.

Đó là những biểu hiện văn hoá cốt lõi mà Bao Bì Nhơn Trạch đã không tiếc công sức gây dựng hình thành và phát triển. Những biểu hiện đó làm cho chiến lược phát triển của Công ty trở nên bền vững và có chiều sâu.


 

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhơn Trạch

Khách hàng